Turvallisemman ja yhdenvertaisemman chat-vertaisryhmän ohjeita

Sinuiksi-chateissa noudatetut ohjeet (English below):

Sinuiksi-chatit ovat kaikesta syrjinnästä vapaata aluetta. Tämä tarkoittaa, että sinä olet tervetullut chat-ryhmään juuri itsenäsi – sellaisena kuin olet! 

Vaitiolovelvollisuus on kaikista tärkein sääntö: chat-ryhmässä jaetut asiat jäävät ryhmän sisäiseksi, eikä keskusteluja saa tallentaa, kuvata, jakaa tai muutoin kopioida. 
Nimettömyys: chat-ryhmässä ei saa paljastaa omaa verkkoidentiteettiään, osoitettaan, yhteystietojaan eikä muutakaan henkilöivää tietoa. Tällä taataan turvallinen ympäristö kaikille osallistujille. Vain ohjaaja voi jakaa chatissa linkkejä, koska emme ehdi tarkistaa niiden asiallisuutta ja turvallisuutta chatin aikana.
Esiintuominen: itsestäänselvyyksiä ei ole olemassa. Siksi ohjeet tuodaan esiin yhteisesti, jotta ohjeista tulee yhteisesti jaettua tietoa. 
• Arvostamme toisiamme yhdenvertaisina ja annamme kaikille tilaa. 
Keskinäinen arvostus ja toisen yksityisyyden kunnioittaminen: anna toisen määrittää tai olla määrittelemättä itseään mm. seksuaalisen tai romanttisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin osalta. 
Vältä olettamista ja yleistämistä, jotta kaikki voivat tuntea kuuluvansa joukkoon. 
• Erehtyä saa ja kysymällä asiat selviävät. Kaikille termit eivät ole tuttuja tai ne merkitsevät eri asioita. Ollaan rakentavia, ymmärtäväisiä ja reiluja, jotta ryhmässä uskaltaa puhua luontevasti ja avoimesti. 
• Osallistuthan vain chat-ryhmiin, joiden kohderyhmään itse kuulut.
Häirintä on ehdottomasti kiellettyä. Emme hyväksy seksuaalista, emmekä muunlaista häirintää. 
 

Noudatamme yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja, jotka on säädetty takaamaan jokaisen turvallisuus ja koskemattomuus riippumatta mm. syntyperästä, etnisestä taustasta, iästä, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta, terveydentilasta tai sairaudesta; poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustasta; kansalaisuudesta, elämänkatsomuksesta, seksuaalisesta tai romanttisesta suuntautumisesta, fyysisistä tai henkisistä rajoitteista, kielestä, perhemuodosta, sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta tai muista tekijöistä. Minkäänlainen kiusaaminen ei ole sallittua. Epäasialliseen kirjoitteluun, mitätöintiin tai muuhun syrjintään puututaan chat-ohjaajien toimesta. 

Jos koet, että syrjimättömyys ei ole toteutunut Sinuiksi-chat-ryhmissä, ole yhteydessä Sinuiksi-palvelun toiminnanjohtaja-Mikkoon: mikko.ala-kapee AT sinuiksi.fi. 

Hyvä me! Luomme hyvää henkeä yhdessä. Turvallisessa ryhmässä voi keskittyä ryhmässä olennaiseen.

Tutustu myös Tukinetin omiin ohjeisiin

PS Tutustu myös Sinuiksi-palvelun THL:n kanssa kirjoittamiin sensitiivisemmän kohtaamisen oheisiin.

..................................................................

Rules of Sinuiksi-chat groups:

Sinuiksi-chats are free from all forms of discrimination. This means that you are welcome to join the chat just as you are!

We abide by equality and non-discrimination laws, that have been set to provide everyone's safety from discrimination regardless of origin, racial background, age, gender, gender expression, health; political, religious or cultural background; citizenship status, secular philosophy, sexual orientation, physical or mental disabilities, language, living arrangements, social or financial status, or other forms of diversity.

All forms of bullying are forbidden. Inappropriate comments, putting down others, and any and all forms of discrimination will be immediately acted upon. If you find that non-discrimination principles have not been enforced sufficiently in the group, get in touch with Mikko, the lead organizer: mikko.ala-kapee AT sinuiksi.fi.

Hooray for us! Together we will create a good environment. In a safe environment we can all focus on why we’re in the group to begin with.