Kysely mielenterveyspalveluja koskevista odotuksista ja kokemuksista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville

Sinuiksi-palvelu kartoittaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien odotuksia ja kokemuksia mielenterveyspalveluihin liittyen. Kokoamme LHBTIQA*-ihmisiltä kuvauksia mm. psykiatrisen sairaanhoitajan, psykiatrin, psykologin, psykoterapeutin, pariterapeutin, perheterapeutin ja seksuaaliterapeutin sekä kirkon diakonia- ja perhetyöntekijöiden palveluihin liittyvistä kokemuksista, niin myönteistä kuin kielteisistäkin. 

Kullekin ammattiryhmälle on oma kyselynsä samoin kuin niille, jotka harkitsevat palveluihin hakeutumista. 

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu täysin anonyymisti.

Vastaathan 18.6. mennessä.

Kyselyaineiston analysoi psyko-, perhe-, ja seksuaaliterapeutti Jussi Nissinen, jussi.nissinen [at] avoinnakasvuun.fi.

Jos sinulla herää kysymyksiä kyselyn muusta toteutuksesta, niin ota yhteyttä: mikko.ala-kapee [at] sinuiksi.fi

Kyselyihin ja tarkennettuun kyselyn taustatietoon.