Selaa kysymyksiä

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Miksi eräät poliittiset tahot ja muut toimijat, sekä yksityishenkilöt, saavat tasa-arvoon pyrkivässä yhteiskunnassa toimia ja kampanjoida seksuaalivähemmistöjä vastaan ilman, että tällaisesta toiminnasta seuraa rangaistusta? Eikö seksuaalivähemmistöjen vastainen toiminta ja kampanjointi ole kiihottamista kansanryhmää vastaan? Vastaavasti edelleen poliittisissa piireissä ym. käydään keskustelua asioista, joiden tulisi olla valmiiksi pureskeltuja ja itsestään selviä.

Homoseksuaalina haluan muistuttaa siitä, että homoseksuaaliseksi synnytään, homofobiseksi kasvatetaan ja homofobiseksi kasvattamiselle on tultava loppu. Edelleen tämä ei lopu niin kauan, kun eräät toimijat saavat levittää homo- ja muiden seksuaalivähemmistöjen vastaista kampanjaa.

Olen itse perheestä, jossa on pyritty kasvattamaan lapsista homofobisia. Tässä vanhempani ovat sisarteni kohdalla onnistuneet. Kärsin tästä suunnattoman paljon. En voisi kuvitellakaan kertovani perheelleni seurustelevani pojan kanssa.

Tässä tuli nyt asiaa jonkin verran. Halusin vain välillä kirjoittaa, mitä viime aikoina on liikkunut mielessä.

Hei!
Tekstisi on täyttä asiaa! Kiitos asian ytimiin osuvista kommenteistasi.

Suomessa rikoslaki (13.5.2011/511) määrittelee kiihottamisen kansanryhmää vastaan 11 luvussa, joka sisältää sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan:

”Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammautumisen perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.” Lisäksi 10 a §:ssä erotetaan rikoksen törkeä muoto.
Solvausta ja panettelua ei sinänsä laissa määritellä, mutta lain esitöissä annetaan esimerkkejä:

”Tyypillinen rangaistava menettely olisi sellaisen tiedon, mielipiteen tai muun viestin levittäminen, joissa ryhmään kohdistuvaa väkivaltaa tai syrjintää pidetään hyväksyttävänä tai toivottavana tai ihmisiä verrataan eläimiin, loisiin jne. tai yleistäen väitetään heitä rikollisiksi tai esitetään alempiarvoisiksi jne.”

Kysyt perustellusti, miten eräät poliittiset tahot ja muut toimijat, sekä yksityishenkilöt, saavat edelleenkin kampanjoida seksuaalivähemmistöjä vastaan ilman, siitä seuraa rangaistusta. Onko niin että seksuaalivähemmistöihin kohdistuva ennakkoluuloisuus katsotaan edelleen ns. omantunnon kysymykseksi, jonka varjossa ihmiset voivat sanoa asioita toisista ihmisryhmistä ottamatta vastuuta niiden seurauksista. Arkkipiispa Mäkinen on sentään pyytänyt anteeksi sitä vainoa, jota kirkon taholta on kohdistunut vuosikymmenten aikana seksuaalivähemmistöjä kohtaan.

Luonnossa eläinten keskuudessa on lukemattomia esimerkkejä samaa sukupuolta olevien seksuaalikontakteista ja pariutumisistakin. Löytyy myös lukuisia esimerkkejä sukupuolen variaatioista ja sukupuolen muutoksista yksilön elämän aikana. Sen sijaan keskinäistä syrjintää näitä ilmiöitä kohtaan ei tunneta. Homofobia on todellakin kulttuurinen tuote, joka välittyy kasvatuksen myötä. Ovelinta on sellainen kasvatus, jossa seksuaalisuuden moninaisuus leimataan luonnottomaksi tai jumalan tahdon vastaiseksi. Silloin ihminen pyrkii välttämään vastuun ottamisen omista sanoistaan ja mielipiteistään ja niiden seurauksista.

Toivottavasti löydät lähellesi niitä ihmisiä, joille voit näyttää rakkautesi kaikessa kauneudessaan. Se on parasta vastalääkettä ahdasmielistä ja pelokasta toisten leimaamista vastaan. Omalla selkeydelläsi auta osaltasi Suomea kasvussa kohti kaikkien yhdenvertaista ja ihmisarvoista kohtelua. Kiitos siitä.

Jussi Nissinen

Aiheet


Aseksuaalisuus
Hengellinen kaltoinkohtelu, eheyttäminen
Huolestunut vanhempi
Huono kohtelu palveluissa
Identiteettipohdinnat
Ikääntyminen
Kaapista ulostuleminen
Kun kumppanini ei ole sitä mitä oletin
Kun perhe tai läheiset ei hyväksy
Lapsen ja nuoren kehitys
Lasten saaminen ja vanhemmuus
Osakulttuurien haasteita
Palvelujen saatavuus
Pari- ja monisuhteet
Parisuhteen ja perheen muodostaminen
Pelot
Perhe ja suku
Seksi ja seksuaalisuus
Seksuaalinen suuntautuminen
Seksuaalinen väkivalta
Seksuaaliset mieltymykset
Seurustelun aloittaminen
Sukupuolen moninaisuus
Syrjintä- ja kiusaamiskokemukset
Terveys
Terveys, mielenterveys
Työelämä
Ulkonäkö
Uskonto ja hengellisyys
Vaikeus hyväksyä itseään
Vertaistuki
Yhteiskunta, lainsäädäntö
Yksinäisyys