Selaa kysymyksiä

Olenko lesbo vai hetero

Olen kokenut jo pari viikkoa ihastusta tyttöön, mutta myös samanaikaisesti poikaa. Haluaisin tietää, olenko lesbo vai hetero kun olen ihastunut molempii. Koen suurempaa ihastumista siihen tyttöön, enkä ole uskaltanut kertoa siitä kellekkään, koska minua pelottaa. Hän on eka naispuolinenhenkilö, johon olen koskaan ihastunut ja siksi se vähän pelottaakin!

Hei
Sinulla on nyt elämässäsi kaksi ihastuksen kohdetta, toinen heistä on poika ja toinen on tyttö. Koet että tyttöön kohdistuvat tunteesi ovat voimakkaampia. Sinua pelottaa nämä tunteet, etkä ole kertonut niistä kenellekään. Pohdit sitä, oletko hetero vai lesbo.

Onneksi olkoon ihastumisesi johdosta, vaikka siihen sisältyy myös pelkoja ja huolta. Ihastuminen onkin usein yhtä aikaa sekä ihana että pelottava tunne. Siinä toinen ihminen täyttää ajatukset, tunteet ja se tuntuu myös koko kehossa. Silloin voi tuntua siltä, ettei oikein voi täysin hallita itseään, kun toisesta on tullut niin merkittävä. Silloin kun ihastumisen kohde on samaa sukupuolta, niin pelkoa lisää usein se, miten ihastuksen kohde ja muut siihen suhtautuvat, ajatteleehan ikävä kyllä edelleen osalla ihmisistä niin että ihastuminen samaa sukupuolta kohtaan olisi vähemmän arvokasta tai kyseenalaista.

Ihastumisia voidaan luokitella sen mukaan, painottuuko siinä seksuaaliset/eroottiset vai romanttisen tunteet. Seksuaalisesti/eroottisesti virittynyt ihastuminen tuntuu erityisesti sukupuolielimissä ja rinnoissa kiihottumisena sekä haluna fyysiseen kontaktiin ja siihen voi vaikuttaa kohteen fyysinen olemus, mm. ulkonäkö, tuoksu, tapa liikkua jne. Romanttinen ihastuminen tuntuu ehkä enemmän sydämen alueella ja päässä, sekä yhdessäoloon liittyvissä ajatuksissa ja tunteissa ja sitä voi virittää kohteen psyykkinen olemus. Usein kohde voi herättää yhtä voimakkaasti sekä seksuaalista/eroottista että romanttista ihastusta. Jonkun toisen kohdalla voi jompikumpi olla se voimakkaampi. On myös täysin mahdollista, että joku ihminen herättää pelkästään romanttista ihastusta ja joku toinen taas pelkästään seksuaalista/eroottista ihastusta. Jos tavoitteena on seurustelu/parisuhde niin se toimii parhaiten, kun siinä yhdistyy sekä romanttinen että seksuaalinen/eroottinen kiinnostus toiseen. Toisaalta parisuhteen perustaksi ei tarvita eroottista/seksuaalista ihastusta silloin, jos kummallakaan ei ole yläpäätään voimakasta seksuaalista vetoa toisiin ihmisiin, jolloin kyse voi olla aseksuaalisesta romanttisesta suhteesta.

Edellä mainittuun luokitteluun perustuen voidaan ajatella, että ihmisellä on sekä seksuaalinen/eroottinen suuntautuminen että romanttinen suuntautuminen. Osalla ihmisistä nämä kulkevat sisäkkäin toinen toisiinsa sidoksissa. Osalla ihmisistä ne voivat olla melko irrallaan toisistaan. Osalla ne voivat kohdistua jopa eri sukupuoliin, esimerkiksi niin että romanttiset ihastumiset suuntautuvat enimmäkseen tyttöihin/naisiin ja seksuaaliset/eroottiset pääasiassa miehiin.

Ihastuminen kohdistuu kuitenkin aina yksilöön, ei vain johonkin sukupuolen edustajaan. Ihastuksen kohteessa on joitain sellaista, joka osuu meidän keskeisiin tarpeisiimme, arvoihimme ja mieltymyksiimme. Kohteen sukupuolella on toki oma osuutensa, mutta sen ei tarvitse olla keskeinen tekijä. Hyvin moni ihminen onkin määritellyt seksuaalisen suuntautumisensa niin että ihastuu ihmiseen, ei sukupuoleen.

Ihmisten jäykkä jakaminen heteroihin ja homoihin/lesboihin onkin itse asiassa keinotekoinen jako. Tämä jäykkä luokittelu perustui siihen, että lisääntyminen on perinteisesti ollut mahdollista vain eri sukupuolta olevien suhteissa. Siksi kahden eri sukupuolta olevan rakkaussuhde on ollut ihanne, joka liittyy myös perheen perustamiseen. Siksi heteroseksuaalisuutta pidetiin pitkään luonnollisena ja homoseksuaalisuutta luonnottomana. Todellisuudessa ihastumisessa on kyse myös paljosta muusta kuin lasten saamisesta. Aina on ollut ihmisiä, jotka ovat ihastuneet sekä samaa että vastakkaista sukupuolta oleviin, mutta ihastumiset samaa sukupuolta oleviin on pidetty piilossa. Ihastuminen on yhtä luonnollista riippumatta kohteen sukupuolesta.

Ihmisistä suurin osa näyttää aikuisuudessaan suosivat jompaakumpaa sukupuolta ihastumissaan. Se saattaa olla synnynnäinen taipumus mutta liittyä myös kulttuurisiin odotuksiin. Eräässä suomalaisessa tutkimuksessa kävi ilmi, että hyvin monella ihmisellä on ”biseksuaalinen potentiaali” eli kyky ihastua sekä miehiin että naisiin.

Oma seksuaalinen/eroottinen ja romanttinen suuntautuminen selkiytyvät osalle ihmistä hyvinkin nuorena, jo ennen murrosikää, osalla se voi elää ja muuntua vielä aikuisuudessakin. Osa homoseksuaaleista miehistä muistaa, että on jo esi- ja alakouluiästä lähtien ihastunut aina poikiin. Murrosikä on monille se vaihe elämässä, jolloin kokee ensimmäiset voimakkaat ihastumiset. Osalla ihastumiset kohdistuvat aina jompaakumpaa sukupuolta oleviin ja osalla taas kohteena voi olla sekä tyttöjä että poikia. Varsinkin tytöillä näyttää olevan hyvin tavallista ihastua myös toisiin tyttöihin. Osalle heistä kyse on synnynnäisestä taipumuksesta suosia samaa sukupuolta olevia. Osalla taas kyse on kyvystä ihastua myös tyttöihin, vaikka ajan myötä ihastukset poikiin ”vievät voiton”. Osalla on kyse siitä että he aikuisuudessakin voivat ihastua sekä miehiin että naisiin (eli biseksuaalisuudesta tai panseksuaalisuudesta). Eli murrosiässä ei voida varmuudella sanoa millaiseksi seksuaalinen/eroottinen ja romanttinen suuntautuminen ajan myötä kehittyvät. Se avautuu vähitellen kunkin siltä käsin eikä siihen voi muut vaikuttaa. Tutkimuksissa on todettu sekin, että monille naisilla seksuaalinen/eroottinen ja romanttinen suuntautuminen elävät vielä aikuisuudessakin. On naisia jotka ovat nuoruudessaan ihastuneet vain miehiin ja aikuisuudessa ihastuvatkin syvästi ja pysyvästi toiseen naiseen.

On ymmärrettävää, että sinä kovasti nyt pohdit sitä, oletko lesbo vai hetero. Lisäksi kysymykseesi pitäisi lisätä vaihtoehdot biseksuaali (ihastuu sekä tyttöihin että poikiin) ja panseksuaali (ihastuu ihmisiin riippumatta heidän sukupuolimäärittelystään). Varmaa vastausta kysymykseesi ei vielä löydy. Toisaalta mihin sitä tarvitaan? Ihastukset ovat aina ainutlaatuisia ihania ja vähän pelottaviakin kokemuksia ja yhtä arvokkaita riippumatta kohteen sukupuolesta. Siksi niistä olisi hyvä voida puhua, muutenhan niihin meinaa tukahtua. Kuka olisi se turvallinen ihminen, jolle voisit kertoa ihastuksestasi tuohon ihanaan tyttöön? Voisiko se olla äitisi? Joku muu aikuinen, joka tuntee sinut hyvin? Osa aikuisista voi reagoida sanoen että ”älä huolehdi, kyllä se menee ohi”. Silloin häneltä jää huomaamatta tuon ihastuksen valtava merkitys nuorelle. Sen että kohde on samaa sukupuolta ei todellakaan tarvitse merkitä pysyvää suuntautumista samaan sukupuoleen, mutta itse kyseinen tapahtuma, tuo ihastus toiseen tyttöön ja myös poikaan, on ainutkertainen mieleen jäävä kokemus, joka olisi hyvä saada elää täyteläisesti ja turvallisesti, kohteen sukupuolesta riippumatta. Se on kasvua kohti aikuisuutta.

Voisi olla hyvä, että voit kertoa ihastuksestasi jollekin luotettavalle fiksulle aikuisella tai luotettavalle kaverillesi ennekuin kerrot siitä itse kohteelle. Kun olet saanut joltain toiselta vähän sivustatukea, asian kertominen itse kohteelle tuntuu hieman turvallisemmalta. Jos kohde ei ole kiinnostunut tai suhtautuu hyvin torjuvasti, niin et jää yksin tunteinesi. Osa nuoruusiän ihastuksista on toki myös sellaisia, että niistä se syystä tai toisesta halua kertoa itse kohteelle. Siitä huolimatta olisi hyvä voida jakaa jollekin tuo voimakas kokemus, niin sen kanssa olisi mukavampi elää.

Ihastumisiin ja seurustelun aloittamiseen nuoruusiässä liittyen on laadittu malli, jota kutsutaan ”seksuaalisuuden portaat”. Siitä löytyy kuvaus sivulta: http://www.mll.fi/nuortennetti/omakehitys/seksuaalisuus/seksuaalisuuden_portaat/
Muistathan tämän: ihastuminen on aina yhtä arvokas lahja riippumatta kohteen sukupuolesta!

Jussi Nissinen

Aiheet


Aseksuaalisuus
Hengellinen kaltoinkohtelu, eheyttäminen
Huolestunut vanhempi
Huono kohtelu palveluissa
Identiteettipohdinnat
Ikääntyminen
Kaapista ulostuleminen
Kun kumppanini ei ole sitä mitä oletin
Kun perhe tai läheiset ei hyväksy
Lapsen ja nuoren kehitys
Lasten saaminen ja vanhemmuus
Osakulttuurien haasteita
Palvelujen saatavuus
Pari- ja monisuhteet
Parisuhteen ja perheen muodostaminen
Pelot
Perhe ja suku
Seksi ja seksuaalisuus
Seksuaalinen suuntautuminen
Seksuaalinen väkivalta
Seksuaaliset mieltymykset
Seurustelun aloittaminen
Sukupuolen moninaisuus
Syrjintä- ja kiusaamiskokemukset
Terveys
Terveys, mielenterveys
Työelämä
Ulkonäkö
Uskonto ja hengellisyys
Vaikeus hyväksyä itseään
Vertaistuki
Yhteiskunta, lainsäädäntö
Yksinäisyys